BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
只要照着耶稣的榜样活?
“新派、自由派的神学家认为只要照着耶稣的榜样活,人们的罪就除掉了。若只是如此,就毫无耶稣代人赎罪的意义,也没有平息上帝震怒的意义。人在效法耶稣、活出新生活以前,必先要藉着耶稣解决罪的问题。”
-- 摘自 10100 教义课程--救恩论,欢迎上课收听!

如欲以手机、平板计算机听课、考试,请下载安装 BBN 免费应用程序


发表者:  I-chin Lin    发表于:  4/21/2015 1:55 PM
阅读人数:  3338


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明