Radio Broadcast
BBN Radio
천국으로 가는 길라디오 방송성경 대학대화방참고자료언어선교후원상담/문의
프로그램|최근 소식|모바일 옵션|방송 청취 도움말|전도 도구|사진 앨범|BBN 소개|


마태복음 28:5-6
천사가 여자들에게 일러 가로되 너희는 무서워 말라 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 그가 여기 계시지 않고 그의 말씀하시던대로 살아나셨느니라 와서 그의 누우셨던 곳을 보라     지난 성경구절 보기

Login                                                                                        온라인 성경   Copyright   개인정보 보호정책