BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
节目|最新消息|移动版|收听问题|传福音工具|相簿|关于我们|

哈巴谷书3:19
主耶和华是我的力量。他使我的脚快如母鹿的蹄。又使我稳行在高处。这歌交与伶长,用丝弦的乐器。     上次经文

Login                                                                                       圣经阅读   法律声明   隐私权声明