BBN Radio
人生抉擇聖經廣播網简体网站聖經學院綫上聊天媒體資源多種語言奉獻支持聯絡我們
註冊|瀏覽課程|常見問題與解答|如何收聽聖經學院講座|關於我們|傳福音工具|學生見證|
      
學生登入
已註冊學生
用戶名:
密碼:


忘記密碼?
忘記用戶名?
新生註冊
挑戰 30 的延續
還記得嗎?在聖經學院為期 30 天的活動中,我們挑戰您「繼續攀登」、「多走一哩路」,將您所學到的屬靈真理與他人分享。希望您也看重這個部分的挑戰,憑著信心分享您的所學。請來信告訴我們,您是否已經將我們救主的真理和愛與他人分享,也請告訴我們您的作法為何。


發表者:  I-chin Lin    發表於:  4/11/2016 2:35 PM
閱讀人數:  3411


上一頁: 挑戰 30 迴響三
Login                                                                                           聖經閱讀   法律聲明   隱私權聲明