BBN Radio
人生抉擇聖經廣播網简体网站聖經學院綫上聊天媒體資源多種語言奉獻支持聯絡我們
註冊|瀏覽課程|常見問題與解答|如何收聽聖經學院講座|關於我們|傳福音工具|學生見證|
      
學生登入
已註冊學生
用戶名:
密碼:


忘記密碼?
忘記用戶名?
新生註冊
大家一起來學習。。
各位老師 主內平安 聽到鼓勵聽眾六月學習一科雖然不是報名注冊學員,但 已經把基督論學習和連續視聽三次,盼望成為同學們的勉勵 大家一起來學習。 小羊

作者:   BBN學員    發表於:  6/6/2019 9:38 AM
閱讀人數:  1717


上一頁: 挑戰 30
Login                                                                                           聖經閱讀   法律聲明   隱私權聲明