BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
节目|最新消息|移动版|收听问题|传福音工具|相簿|关于我们|

提多书2:13-14
等候所盼望的福,并等候至大的神,和(或作无和字)我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己,要赎我们脱离一切罪恶,又洁净我们,特作自己的子民,热心为善。     上次经文

Login                                                                                       圣经阅读   法律声明   隐私权声明