BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
节目|最新消息|移动版|收听问题|传福音工具|相簿|关于我们|
正在播放

正在播放:
圣经导读
开路者国际传播协会
播音员


播音员
肖以勒
肖以勒
霍伟文
霍伟文

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明