BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
节目|最新消息|移动版|收听问题|传福音工具|相簿|关于我们|

約翰福音11:25-26
耶稣对他说,复活在我,生命也在我。信我的人,虽然死了,也必复活。 凡活着信我的人,必永远不死。你信这话吗?     上次经文

Login                                                                                       圣经阅读   法律声明   隐私权声明