BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉獻支持联络我们
阅读解答|收听解答|电话咨询|福音聊天|告诉朋友|三个最重要问题|
 

收听解答

来自我们播音员的信息:

         摩西

MP3

         王定宇

MP3

         肖以勒

 

MP3
 

你的决定是什么 ?  姓名      
邮件地址      
   
附注

发送


仍然有问题?

 

正在播放
正在播放:
儿童圣经故事
圣经广播网编辑
真实的见证

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明