BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉獻支持联络我们
阅读解答|收听解答|电话咨询|福音聊天|告诉朋友|三个最重要问题|
 

 

您可以在美国东岸时间

从周一到周五

早上8:30到晚上4:30之间的任何时间

用我们的免付费电话打给我们.

欢迎询问任何问题.我们的电话是:

1-800-888-7077 .

 

正在播放

正在播放:
圣经时光
圣经广播网
真实的见证

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明