BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
 常见问题与解答 Minimize

常见问题与解答:若欲阅读某一问题解答,请按一下该链接。


      

问二:我什么时候可以修课?需要多少时间?

我们的课程录制在音频档案中,对想要学习神话语的人全天候开放,您任何时候都可以收听。修课的方式简便易行,适用于成年人。


作者:   RJ    发表于:  11/30/2006 1:42 PM
阅读人数:  17865


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明