BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
 常见问题与解答 Minimize

常见问题与解答:若欲阅读某一问题解答,请按一下该链接。


      

问三:修课的费用是多少?

注册的学生可以免费选修所有课程,我们不向学生收取任何费用。虽然对于想要修课的学生而言这是免费的,但实际上对我们而言仍有成本。圣经广播网是一个完全由听众支持的事工,您的奉献可以帮助我们负担营运费用。


作者:   bbn圣经学院    发表于:  11/30/2006 1:43 PM
阅读人数:  21520


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明