BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
 常见问题与解答 Minimize

常见问题与解答:若欲阅读某一问题解答,请按一下该链接。


      

问四十二:我的机器安装不上Media player怎么办?

: 如果你的电脑平台不是正版,在下载後安装时无法取得验证。媒体播放器是微软公司的智慧产权,我们没有足够的信息能提供帮助。

 

 

以下是微软播放器第11版升级下载的网址

http://www.microsoft.com/downloads/zh-cn/details.aspx?FamilyID=1d224714-e238-4e45-8668-5166114010ca

 

(新版Media Player download:

http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/downloads/windows-media-player

 

其他的微软的下载/升级,请你点击微软首页

http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/home

 

也请你参考媒体播放器疑难解答http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/cn/player/11/readme.aspx


作者:   bbn圣经学院    发表于:  7/31/2007 11:26 AM
阅读人数:  12328


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明