BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
对圣经上的话语有了更进一步的认识。。
主内的弟兄姐妹们平安!我是一个信主多年的姐妹。今年5月份我与一位信主的姐妹通电话的时候,是她告诉了BBN学院,之后就开始了在BBN的学习。通过这几个月的学习时间,对圣经上的话语有了更进一步的认识,增加了对主的信靠,也更愿意为主做一些侍奉,同时很想把自己在BBN里学到的知识传授给他人,并想把在BBN学到的课程投稿到我们南山教会创办的“天都”月刊上,想问一下,我可以投稿吗?谢谢!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明