BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
求主祝福BBN课 程属灵侍奉学习。。
主啊,感谢祢赐牧师们给BBN,求祢坚固和激励他们为祢所作的工。求你用膏油不断的涂抹,使他们进入你属灵的丰富生命里,求你纪念他们。求你继续为牧师们持守从你而来的纯正信仰,也是教会得着纯正的供应。主啊我为教会感谢你,为参与BBN课 程学习信徒感谢你。求你复兴众人的灵命,求主祝福BBN课 程属灵侍奉学习,众信徒在属神的净地里得着。禱告奉我们的大牧者耶稣基督的名求。阿们。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明