BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
真希望你们能把这样的事工更好的作下去。。
谢谢!上帝祝福你们!!
      看到你们这样的事工,心中倍感欣慰,非常敬佩。
      多年前,我曾是香港良友广播电台的老听众,那时听说了“良友圣经学院”,便有意报读,但由于种种原因未能实现。我认为这种学习方式不错,不受时间地点的限制,能适合更多的人群,且比单调的文本函授学习要好的多。
      真希望你们能把这样的事工更好的作下去,神与你们的事工同在!!!同时,也希望我自己能坚持学好这个课程。彼此代祷!!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明