BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
××我是一位盲人的基督徒。。
感谢贵学院接受我为贵学院圣经学习的学生。荣耀归给上帝!我是一位盲人的基督徒,借着一位弟兄告诉我你们的学院地址我就靠着祷告来请一位肢体帮我在贵学院网页上注册。在以后得年日里我会借着语音软件来努力的接受和收听贵学院的课程,并竭力的按时完成每科课程。求上帝祝福你们每一位上帝的仆人。
                                        
                                     

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明