BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 我希望你们圣经广播网能一直办下去
你们好!我是中国上海的基督徒,我在三自爱国教会受过洗礼,我听圣经广播网快3个月了,我受到很大启发,听了你们阅读圣经,我觉得进步飞快,这个节目太好了,比我们上海教堂里的内容丰富得多,我在家里有有空就开着,收听圣经广播网,我想奉献,我希望你们圣经广播网能一直办下去,永远办下去! 怎么捐奉献?帐号还是什么?能教教我吗? 等待回信 :-)

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明