BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 把卡片递给他们那一刻我天真的像个小孩子
感谢主。再次拜访就是想着得到福音卡片的。每去一个地方,我都要找聚会点。每每认识陌生的肢体心中都会产生种幸福。乐意沟通交流。认识还没了解 认识主耶稣的人,会情不自禁的讲给他们。把卡片递给他们那一刻我天真的像个小孩子。高兴 喜悦之情溢于言表。

上一页: xxx 奥城电梯里
Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明