BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 我想通过建行转账奉献
我想通过建行转账奉献,请问你们的帐号是多少?还有就是我不太清楚转账和汇款的区别,能否也告诉我一下。

谢谢你们的福音广播,我非常喜欢你们的节目。我就是通过听你们的广播一步步认识主,在主里成长,现在已经受洗了。

我还是学生,虽然能做的奉献不多,但是我为能做奉献支持你们的事工,把主的福音带给更多的失散灵魂而欢喜。

愿主赐福给你们~

以马内利~


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明