BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 遗憾的是知道得太晚了
亲爱的弟兄姊妹同工们,平安。我是昨天得到这个网站。是主内的一个姊妹给我的,自从打开这个网站一发而不可收了。太喜欢了。遗憾的是知道的太晚了。 我在北京工作,今年39岁。我是2007年在菲律宾工作在那里认识神,2009年受洗被主拣选。自认属灵生命不够。渴望在更能够认识神并跟随他。愿意在这个网站学习3-4年。并且能够顺利毕业。这样才能够传讲神的话语。能更好的让福音传出去,尤其在中国这个国度。福音还是很贫瘠的。我总是有感动。我有这方面的负担。


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明