BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
感谢BBN做的工作,教导和培养主的孩子。。
有一天,我去外面跑步,想起神创造这个世界,是多么伟大,浩瀚的宇宙,银河系,地球,而我们人类只是这个世界上最渺小的一个。圣经中耶稣说,天地都要废去,这律法的一点一划也不能废去。所以放在家里的这本圣经,在神的眼中,已经超过了这个地球的价值。因为世界迟早要废去,而这本书上的信息却永远存着。所以当时我就觉得自己需要悔改,平时太忽略读圣经。所以教导圣经的老师在做着一份永恒的最有价值的工作,为他们感谢主。也感谢BBN做的工作,教导和培养主的孩子。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明