BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 昨天刚刚我要出门就看到这些卡片
主内平安。谢谢你们寄来的邀请卡。昨天刚刚我要出门就看到这些卡片,所以我将它带出去。我很高兴第一张卡片是送给一个完全不认识主的人,我感觉到他对这张卡片非常的真诚。真是感谢主!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明