BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 一位日本听众向中国人分发上网邀请卡
荣光在主
 
你好。昨天,向在附近的食品店做打工的中国人留学生的人面交了听众卡,她非常感到高兴。她为使被救助请怎么着祈愿。面交今后高松住的中国人。祈祷愿望。
 
(这位来信的日本听众住在日本香川県)


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明