BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 希望让在医院住院的人听到你们的节目
我们这里有很多老年人不会在电脑上面操作,都想听你们的节目,我也很希望让在医院住院的人听到你们的节目。你们的节目真的是感动人心。感谢我们的主,让听见你们节目的众人都能悔改在神的面前,荣耀归给我们的神。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明