BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 特别喜欢最近播放的赞美诗歌
哈利路亚,感谢神带领我来到BBN经常收听圣经广播。特别喜欢最近播放的赞美诗歌。请问这些赞美诗歌叫什么名字,怎样可以得到曲谱和歌词呢? 谢谢,愿神亲自带领、使福音广传、得人如得鱼!!!阿们!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明