BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 这个网站是我看到的所有关于基督的最好的网站
这位访客上周五进聊天室来信主了,并且开始他的第一个圣经学院课程。他之前已经听我们广播一段时间,这是他的评价:

访客:
这个网站 是我看到的 所有关于基督的 最好的网站
访客:
实话
福音同工:
哇!感谢神!也谢谢您的鼓励!我会转告这里的工作人员,他们一定会很高兴!
访客:
我查了很多的 看了很多 真的!
访客:
我不会说假话的 否则 主会惩罚我的


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明