BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 我们夫妇使用理发的技术来为他们服务
我们夫妇现在已经到宣教地方开展工作有两个月了,现在已经建立了聚会,上周日聚会有9人,我们来这里传福音给这里的技术人员,有两位海水转化淡水的工程师已经决志信主了。目前在我租的房子里聚会,为我们这里祷告,因为很多人出来都想着赚钱,没有心思听信福音。我们夫妇使用理发的技术来为他们服务,借机会来传福音。很艰难,但我们相信神的带领,通过这里的事工的开展,会使很多灵魂归主。谢谢!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明