BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 继续晋升报读其它神学院
5年一位英国朋友介绍我听BBN, 当时我还在慕道中,听广播,福音聊天都好帮到我,两年多前开始在BBN圣经学院学习,半年多前转去学人培训读,我的同学中间不少弟兄姐妹都是由BBN圣经学院开始,继续晋升报读其它神学院。感谢神,也谢谢你们!愿神亲自祝福你们,祝福所有BBN的同工,听众,学员!
-- 来自一个 Facebook 留言


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明