BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 在吉尔吉斯做宣教士
中国大陆很难上 Facebook,但是那里有很多 BBN 的听众和 BBN 神学院的学生,很多被造就,我认识一位 22 岁的年轻弟兄,完成学习,现在被差派在吉尔吉斯做宣教士,他以前是船员。
--来自一个 Facebook 留言


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明