BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx BBN 脸书的经文与美丽照片
我是在台北的主内姊妹。我常听 BBN 的节目,觉得很受造就;BBN 脸书的经文与美丽照片,也是我每日的灵粮,常给我很多提醒与鼓励,非常谢谢你们!
 
刚刚在节目听到可以透过电子邮件请你们代祷。若你们愿意,恳请是否愿意为我代祷一事:求 上帝帮助我,在属灵的智慧悟性上,满心知道祂的旨意,好教我所行的一切事,不偏离祂对我的计划,并使我成为我周遭人的祝福。感恩!
 
祝福 BBN 的事工被上帝大大使用,祂也必供应你们一切所需,为你们在沙漠开江河、在矌野开道路。


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明