BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 神的话语也在我的家庭中发生了奇妙的变化
听众 A:
感谢赞美主,你们的广播,我连续听了3年多了,已经完全彻底的改变了我的生命,神的话语也在我的家庭中发生了奇妙的变化。十分蒙福。感谢赞美你们的摆上,愿全知全能的神,大大的祝福你们,使用你们。荣耀归主名。

听众 B:
节目很好,愿主保佑!你们辛苦了!谢谢大家了!


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明