BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 工资多少不固定
主内弟兄姐妹平安,因为我在工厂做,所以工资多少不固定,还有忙月闲月,但我灵命成长和真理知识长进全是神藉着圣经广播网喂养了我,我每天都在听你们的广播,我所拥有的十分之一就是神的,感谢三位一体的神,感谢你们。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明