BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 收听节目已经有些日子了
我们相约在主里,听这首诗歌在你们的节目之后,感觉更真切、更贴近。收听节目已经有些日子了,但是非常的亏欠你们;甚远主的福音传的更远、更广、更快;主耶稣啊,我愿你来。愿神祝福你们和你们的家庭及你们手中的工作。你们辛苦了,愿上帝祝福你们;以马内利。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明