BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 一位听众的奉献留言
一个台湾人来到土耳其五个月还没有固定工作,求主带领前面的道路,感谢主有这样的网上圣经广播,特别谢谢主让我有机会可以奉献一点点金钱,主加倍祝福你们。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明