BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 感谢你们使我晚年的生活如此充实
非常感谢你们为主的辛勤。我是个82岁的老人,能靠着你们与主为伴度晚年,实在是福气。感谢主的恩助,也感谢你们使我晚年的生活如此充实,平安,愈来愈接近主,跟随主,出自内心的微薄奉献,犹如寡妇的三个小钱。仅此而已。愿神与你们同在。主内老姐妹

上一页: xxx SHALOM
Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明