BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 读经祷告或灵修时最好的陶冶
昨天日本46年以来的大雪、我住的地方也是被大雪覆盖着,
今天没下雪还出了大太阳,每个人都在铲雪。
教会聚会延到下午2点开始,早上在家听在线广播
真的BBN广播网播的诗歌,有许多都没听过的,
但真的很好听,是我在读经祷告或灵修时最好的陶冶
谢谢BBN同工们
更感谢 神的带领


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明