BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 我在您回信的当天就得到了去工作的通知
亲爱的主内弟兄姐妹:平安!
感谢上帝的恩典,感谢主内弟兄姐妹的代祷,我在最黑暗的日子见到亮光,主耶稣垂听了祷告,我在您回信的当天就得到了去工作的通知,现在已经上班了。
让我时时刻刻仰望主,寻求主圣灵的引领和充满,向着主的标杆直跑,阿门!
哈利路亚!


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明