BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 谢谢主为我们提供这么好的学习平台
你好,感谢主,我是在高中(八九年前)就注册成为了你们的学生,以后大学以及参加工作,今年一年来我在一个宣教院参加学习,一直以来都惦记着BBN,但由于学习比较紧张,一直没有专门上网来登录BBN,近段时间来我都在预备自己9月初要出去宣教了,想到要离开宣教院的学习,就会也想起BBN,每次想到这个,就会很感谢主,谢谢主为我们提供这么好的学习平台!愿神祝福你们,彼此代祷。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明