BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 我是在台湾收听BBN的频道
您好!!我是在台湾收听BBN的频道,很感谢可以有圣经广播网的成立。对于聚会无法固定的人来说,和渴慕神话语的门徒来说,真的受益很多,可以听到各方牧师的解经,也可听到诗歌的解说。真是太棒了!!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明