BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 这边的中囯建设银行外汇
哈利路亚!肢体们辛苦啦,你们真是很不容易,谢谢主的恩典,主赐福你们!
奉献方式我知道的,这两年都有做,说起来也想提醒肢体们,因为这次募款活动经常听到有肢体不知道怎么汇款,我是在大陆浙江省,这边的中囯建设银行外汇一次一万人民币以下是不收费用的,手续也蛮方便的,半个小时左右就可以办好,若金额大的话可以分两次汇。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明