BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 可以支持宣教
亲爱的弟兄姐妹,在今年这个全球经济不景气的环境下,让我们在不影晌正常生活的前提下,凭着信心认捐。请相信你关心神所关心的,神一定会关心我们所关心的。只有中国更多的人归向神,行在神的道中。我们才能平安稳妥的过日子。同胞们为了我们自己来奉献自己的金钱。我们不能去宣教,但可以支持宣教!愿神给我们每一个人愿意为主做工的心!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明