BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 听广播让我天天喜乐
感谢你们的付出,听广播让我天天喜乐,不离开神。尤其之中的歌曲更是把我带入如天堂一样美好的境界,就是不知这些歌曲名字。愿上帝天天赐福你们!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明