BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 我一直都很喜欢你们几乎所有的节目
亲爱的弟兄姐妹:祝你们新年快乐!我一直都很喜欢你们几乎所有的节目!
特别是一些你们的赞美诗,我听了多少遍都还想听,怎么听都听不厌,比如八福之歌,我已撇下凡百事物等,能告诉我你们的歌出自哪里吗,我想能够将他们收藏下来常听。也愿我的灵性正如这些歌里所唱得,有那八福,心中也已撇下凡百事物跟随主耶稣。


下一步: xxx 微博的留言
Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明