BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 应用在这个查经班上
圣经广播网同工你们好: 我是一位平信徒,但几年前我在我家成立一个查经班,虽有几年在神学院装备,但(圣经网)对我的帮助很大,可以一再听,了解,再应用在这个查经班上。现在已一班又增长到两班。

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明