BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 今次的拜访贵网是想感谢你们的义工
今次的拜访贵网是想感谢你们的义工。我之前因有一些情感不开心及疑惑,而离开了神及祂的家。经过多次与你们的义工倾讨后,我终于回到神的拥抱,开始放下了过去的伤痛。感谢神透过这个平台与我说话,医治我。愿荣耀归于天上的父,AMEN!希望你们能帮助更多迷途的羔羊,支持你们!!

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明