BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 后来我在空余时间又听了一遍所有的课程
亲爱的bbn各位弟兄姊妹:   
     我在此站上已经听完了所有的课程,考试答卷成绩也不错,毕业证早已发过来了,后来我在空余时间又听了一遍所有的课程,对我受益很大,让我的圣经知识增加了,灵性得到了丰富,神学知识方面得到了扩展,现在正在教会讲道教诗服侍,感谢你们为我们的服务,感谢上帝对你们的使用,愿上帝能更加的祝福你们越办越好,弟兄姊妹来到这里听课,学习的更多,让我们在天上的父和亲爱的主耶稣更加的欢喜快乐。


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明