BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 使我更清楚地看到神的国就在这里
圣经广播学院的课程对我在学习圣经真理、生活和服侍等多方面都有很大的帮助。

上个课程在马太福音里学习神的国,使我对天国有更好的认识,去掉许多不符合真理的期望,使我更清楚地看到神的国就在这里,信心得到更好地坚固。我感觉在我身边的弟兄姊妹中间,这种因对神的国偏离真理的期望而导致失望、信心丢失的现象比较常见。我心里也是求主帮助使其他弟兄姊妹们也能早日认识到这一点。


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明