BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
xxx 用在为主的工作上
在神的恩典带领下即将度过2016年、也感谢BBN的同工们在為主作工上有份!
我在11月8日已寄出小小的感恩的奉献、用在为主的工作上!求主悦纳!
愿神赐福给BBN的每一位同工!哈利路亚……阿們!


Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明