BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
注册|浏览课程|常见问题与解答|如何收听圣经学院讲座|关于我们|传福音工具|学生见证 |
学生登录
已注册学生
用户名:
密码:


忘记密码?
忘记用户名?
新生注册
常在收听中感受到神的伟大与慈爱
谢谢您们来信告知BBN 新增的节目与有关家庭祭坛的代祷.非常感谢您们的关心与代祷. 我非常喜欢BBN播出的传统讚美诗歌与每日读经还有其他讲道的节目. 因为常在收听中我感受到神的伟大与慈爱. 谢谢您们! 愿 神亲自赐福您们并坚固您们的工, 所作工的果效常随 。

我在祷告中要常纪念BBN!
主耶稣同在

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明